Ga naar de inhoud

Vertrouwenspersoon

De Arbowet verplicht werkgevers een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen, en als dat niet mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting (ook wel PSA-beleid genoemd). Hieronder vallen volgens de Arbowet vier punten:
  1. Discriminatie, waaronder (seksuele) intimidatie
  2. Agressie
  3. Pesten
  4. Werkdruk

De eerste drie vallen binnen het beleid ongewenste omgangsvormen, het werkterrein van de vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon 2Mediate
Waarom een vertrouwenspersoon?
Een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Komt het psychisch verzuim door het werk, dan heeft dat meestal te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met een PSA-beleid kan de stichting de risico’s beperken en verzuim voorkomen. Het is belangrijk een melding van ongewenste omgangsvormen altijd serieus te nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt de stichting aan een goede werksfeer en houdt u de mensen duurzaam inzetbaar.

Type vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon heeft een belangrijke functie bij de eerste opvang, het geven van advies en het bepalen van de eerste stappen die nodig zijn. De activiteiten van de vertrouwenspersoon zijn erop gericht om samen met de melder problemen op te lossen en (blijvende) schade te voorkomen of te beperken.

Verschil tussen interne en externe vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon verricht naast zijn/haar functie van vertrouwenspersoon een primaire functie in de organisatie. Volgens het beroepsprofiel opgesteld door de LVV, is deze persoon bij voorkeur geen medewerker van een HR-afdeling, lid van de OR of van het hoogste management. In het geval van een interne vertrouwenspersoon verdienen een aantal zaken specifieke aandacht. De medewerker moet in staat worden gesteld zijn/haar werk goed te doen en niet benadeeld te worden in zijn/haar positie als werknemer op grond van zijn/haar werkzaamheden uit hoofde van de functie van interne vertrouwenspersoon.

Een externe vertrouwenspersoon kan worden aangesteld om meer neutraliteit van buiten de organisatie na te streven. Medewerkers voelen zich soms veiliger bij een externe vertrouwenspersoon, omdat deze zelf geen functie heeft binnen de organisatie. Belangrijk is wel dat de externe vertrouwenspersoon goed vindbaar moet zijn en dat alle doelgroepen hierover geïnformeerd worden.

Hooftaken Vertrouwenspersoon:
  1. Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
  3. Adviseren van bestuur en management

De Inspectie SZW controleert of een organisatie genoeg doet tegen werkstress. Als eerste voorbeeld wordt genoemd het inschakelen van een vertrouwenspersoon.

Publicaties

Artikel Ongewenst gedrag op de werkvloer ( For You Media)