Ga naar de inhoud

Familiemediation

Eén of twee gesprekken kunnen genoeg zijn om te voorkomen dat u elkaar echt kwijtraakt.

Bij familiemediation zijn meestal meer dan twee partijen betrokken. Het kan dus zijn dat zowel ouders als kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap , tussen tantes en ooms uit verschillende takken van de familie. Als er sprake is van een conflict binnen een familiebedrijf , kunnen soms ook partners of vennoten deel uitmaken van de sessies.

Toch zien jullie een toekomst in elkaar, ook al ziet deze er onzeker uit. Het doel is om een specifiek conflict met elkaar op te lossen. De mediation is erop gericht om met name de communicatie te verbeteren en een oplossing te vinden voor eventuele (onderliggende) problemen. Wij kunnen u helaas niet helpen indien u als familie in therapie wenst te gaan. Familie therapie richt zich namelijk sterk op het algemeen emotioneel welzijn van de partijen.

 
2Mediate Familie Mediation

Wanneer kies je voor familiemediation?

Mediation is onder vele omstandigheden een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Familie mediation richt zich specifiek op familieruzie of conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie. Familieruzie tussen broers en zussen, of tussen ouders en kinderen komt bijvoorbeeld in aanmerking voor familie mediation of gezinsbemiddeling.

Bij welke onderwerpen kunt u een familiemediation overwegen?

  • Conflicten binnen het familiebedrijf
  • Langslepende familieruzie
  • Oud zeer / oude pijn
  • Verdeling van zorg
  • Verdeling van geld en nalatenschappen

Meerdere partijen

Bij familiemediation zijn meestal meer dan twee partijen betrokken. Het kan dus zijn dat zowel ouders als kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap , tussen tantes en ooms uit verschillende takken van de familie. Als er sprake is van een conflict binnen een familiebedrijf , kunnen soms ook partners of vennoten deel uitmaken van de sessies.

Hoe werkt het?

De familiemediator zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en dat ieder zich verdiept in de standpunten/belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van uw kind/kinderen. Tijdens de sessies wordt gezocht naar een oplossing waar iedereen achter staat en ook werkbaar is.