Erfrecht

Hulp bij conflicten rondom een erfenis

Als een dierbare overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. De meningsverschillen kunnen in zo’n situatie behoorlijk oplopen. Problemen of geschillen bij de afwikkeling en de verdeling van een nalatenschap vergroten dit verdriet nog meer.

Door bij de verdeling van een nalatenschap op een open manier met elkaar te communiceren, ontstaat vaak meer begrip voor de belangen en eventuele onderliggende problemen van andere familieleden. Door een mediator in te zetten, komt u er samen uit en kan de familierelatie behouden blijven.